Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

GREEK ENGLISH

  • Into the spot --------------------- είν' του Δεσπότ'
  • Into you talloom to you ------------ είν' του γιού, τ' άλλου μ' του γιού
  • To you too funny ------------------ του γιού του Φάνη
  • Sleep for us ------------------------- σλίπ φοράς
  • A nice party -------------------- ε, να η Σπάρτη
  • F. you fot's ----------- έφ'γε ου Φώτ'ς
  • She has many---------------- συ χεσμένη
  • Kill kiss ---------------------- Κιλκίς
  • The necklaces -------------------δεν εκλασες !!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: